องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเดื่อ อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย : www.bandua.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 257 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศใช้แผนสุขภาพชุมชนกองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเดื่อ ประจำปีงบประมาณ 2567 [ 11 ต.ค. 2566 ]34
2 ประกาศอำเภอท่าบ่อ เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเดื่อ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2566 [ 13 ก.ย. 2566 ]17
3 ประกาศกำหนดนัดวันประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเดื่อ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2566 [ 13 ก.ย. 2566 ]16
4 ประกาศเชิญชวนเข้ารับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเดื่อ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2566 [ 13 ก.ย. 2566 ]16
5 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเดื่อ เรื่อง ให้ใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเดื่อ เรื่องการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. 2566 [ 12 ก.ย. 2566 ]14
6 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเดื่อ ดำเนินโครงการสุขภาพช่องปากเด็กปฐมวัย ประจำปี 2566 [ 25 ส.ค. 2566 ]44
7 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเดื่อ เรื่อง สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน เกี่ยวกับข้อบัญญัติ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเดื่อ [ 21 ส.ค. 2566 ]16
8 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเดื่อ เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน เกี่ยวกับร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเดื่อ เรื่องการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. 2566 [ 9 ส.ค. 2566 ]40
9 ประกาศกำหนดนัดวันประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเดื่อ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2566 [ 3 ส.ค. 2566 ]24
10 เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเดื่อ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2566 [ 27 ก.ค. 2566 ]18
11 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเดื่อ เรื่อง การรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนท้องถิ่น หรือข้าราชการประเภทอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง [ 26 ก.ค. 2566 ]33
12 ประกาศอำเภอท่าบ่อ เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเดื่อ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2566 [ 6 ก.ค. 2566 ]32
13 ประกาศกำหนดนัดวันประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเดื่อ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2566 [ 6 ก.ค. 2566 ]28
14 ประกาศเชิญชวนเข้ารับฟังประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเดื่อ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1ประจำปี พ.ศ.2566 [ 6 ก.ค. 2566 ]31
15 ประชาสัมพันธ์ การออกฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ฯ ประจำปี 2566 [ 15 มิ.ย. 2566 ]33
16 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเดื่อ ประชาสัมพันธ์สื่อเกี่ยวกับการป้องกันการคลอดก่อนกำหนด เพื่อลดอัตราการคลอดก่อนก่อนกำหนด [ 1 มิ.ย. 2566 ]35
17 วันงดสูบบุหรี่โลก(World No Tobacco Day) โดยในปี 2566 [ 31 พ.ค. 2566 ]34
18 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเดื่อ ประชาสัมพันธการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อทางอาหารและน้ำช่วงฤดูฝน [ 24 พ.ค. 2566 ]31
19 ประกาศผู้อำนวนการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเดื่อ [ 16 พ.ค. 2566 ]43
20 ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเดื่อ อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย เรื่อง กำหนดสถานที่ หลักเกณฑ์และวิธีการปิดประกาศเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้ง [ 16 พ.ค. 2566 ]38
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13