องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเดื่อ อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย : www.bandua.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 267 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) สำหรับผู้รับบริการหรือผู้ติดต่อของ อบต.บ้านเดื่อ (EIT) [ 28 มี.ค. 2567 ]1
2 แบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) สำหรับบุคลากร อบต.บ้านเดื่อ (IIT) [ 28 มี.ค. 2567 ]1
3 ประกาศกำหนดจำนวนสมัยประชุม สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ.2567 และสมัยประชุมสามัญ สมัยแรกของปีถัดไป พ.ศ.2568 [ 12 มี.ค. 2567 ]4
4 เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเดื่อ สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2567 [ 22 ม.ค. 2567 ]7
5 ประกาศกำหนดนัดวันประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเดื่อ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2566 [ 12 ธ.ค. 2566 ]9
6 ประกาศเชิญชวนเข้ารับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเดื่อ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2566 [ 12 ธ.ค. 2566 ]8
7 เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเดื่อ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2566 [ 1 ธ.ค. 2566 ]7
8 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเดื่อ เรื่องประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 [ 1 พ.ย. 2566 ]5
9 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเดื่อ เรื่องประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 [ 1 พ.ย. 2566 ]4
10 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเดื่อ เรื่องประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 [ 1 พ.ย. 2566 ]4
11 ประกาศใช้แผนสุขภาพชุมชนกองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเดื่อ ประจำปีงบประมาณ 2567 [ 11 ต.ค. 2566 ]41
12 ประกาศอำเภอท่าบ่อ เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเดื่อ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2566 [ 13 ก.ย. 2566 ]23
13 ประกาศกำหนดนัดวันประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเดื่อ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2566 [ 13 ก.ย. 2566 ]23
14 ประกาศเชิญชวนเข้ารับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเดื่อ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2566 [ 13 ก.ย. 2566 ]22
15 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเดื่อ เรื่อง ให้ใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเดื่อ เรื่องการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. 2566 [ 12 ก.ย. 2566 ]19
16 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเดื่อ ดำเนินโครงการสุขภาพช่องปากเด็กปฐมวัย ประจำปี 2566 [ 25 ส.ค. 2566 ]49
17 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเดื่อ เรื่อง สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน เกี่ยวกับข้อบัญญัติ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเดื่อ [ 21 ส.ค. 2566 ]22
18 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเดื่อ เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน เกี่ยวกับร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเดื่อ เรื่องการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. 2566 [ 9 ส.ค. 2566 ]47
19 ประกาศกำหนดนัดวันประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเดื่อ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2566 [ 3 ส.ค. 2566 ]32
20 เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเดื่อ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2566 [ 27 ก.ค. 2566 ]23
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14