องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเดื่อ อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย : www.bandua.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 277 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศ อบต.บ้านเดื่อ เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบที่เกี่ยวกับการสอบ [ 8 ก.ค. 2567 ]5
2 ประกาศ การรับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบล หรือข้าราชการประเภทอื่น สายงานผู้บริหารที่ว่าง ภายใน 60 วัน นับตั้งแต่วันที่ตำแหน่งว่าง [ 4 ก.ค. 2567 ]4
3 ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลประเภททั่วไปให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ [ 2 ก.ค. 2567 ]16
4 มาตรการแนวทางการปฏิบัติต่อเด็ก การสงเคาระห์ การคุ้มครองสวัสดิภาพเด็ก การส่งเสริมความประพฤติเด็กฯ [ 2 ก.ค. 2567 ]2
5 ประกาศ อบต.บ้านเดื่อ รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่อเปลี่ยนสายงานพนักงานส่วนตำบลประเภททั่วไปเป็นประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการ (นักพัฒนาชุมชน ระดับปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา) [ 20 พ.ค. 2567 ]20
6 ประชาสัมพันธ์ การรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล หรือข้าราชการประเภทอื่น สายงานผู้บริหารงานที่ว่าง ภายใน 60 วัน นับแต่วันที่ตำแหน่งว่าง [ 15 พ.ค. 2567 ]12
7 ประชาสัมพันธ์การใช้งานระบบบริการ E-Service ระบบยื่นคำร้องออนไลน์ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเดื่อ [ 2 พ.ค. 2567 ]10
8 เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเดื่อ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2567 [ 26 เม.ย. 2567 ]15
9 แบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) สำหรับผู้รับบริการหรือผู้ติดต่อของ อบต.บ้านเดื่อ (EIT) [ 28 มี.ค. 2567 ]9
10 แบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) สำหรับบุคลากร อบต.บ้านเดื่อ (IIT) [ 28 มี.ค. 2567 ]8
11 ประกาศกำหนดจำนวนสมัยประชุม สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ.2567 และสมัยประชุมสามัญ สมัยแรกของปีถัดไป พ.ศ.2568 [ 12 มี.ค. 2567 ]14
12 เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเดื่อ สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2567 [ 22 ม.ค. 2567 ]15
13 ประกาศกำหนดนัดวันประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเดื่อ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2566 [ 12 ธ.ค. 2566 ]16
14 ประกาศเชิญชวนเข้ารับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเดื่อ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2566 [ 12 ธ.ค. 2566 ]19
15 เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเดื่อ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2566 [ 1 ธ.ค. 2566 ]16
16 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเดื่อ เรื่องประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 [ 1 พ.ย. 2566 ]12
17 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเดื่อ เรื่องประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 [ 1 พ.ย. 2566 ]10
18 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเดื่อ เรื่องประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 [ 1 พ.ย. 2566 ]14
19 ประกาศใช้แผนสุขภาพชุมชนกองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเดื่อ ประจำปีงบประมาณ 2567 [ 11 ต.ค. 2566 ]51
20 ประกาศอำเภอท่าบ่อ เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเดื่อ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2566 [ 13 ก.ย. 2566 ]31
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14