องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเดื่อ อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย : www.bandua.go.th

 
 
  ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำ...[วันที่ 2023-06-07][ผู้อ่าน 10]
 
  เนื่องในวันที่ 24 พฤษภาคม ของทุกปี เป็นวันป่าชุมชน...[วันที่ 2023-06-06][ผู้อ่าน 6]
 
  กิจกรรมเสริมความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับกา...[วันที่ 2023-05-22][ผู้อ่าน 11]
 
  การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเดื่อ สมัยสา...[วันที่ 2023-05-15][ผู้อ่าน 13]
 
  ประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566[วันที่ 2023-04-13][ผู้อ่าน 41]
 
  ในวัน อังคาร ที่ 4 เมษายน 2566 องค์การบริหารส่วนตำ...[วันที่ 2023-04-04][ผู้อ่าน 36]
 
  ในวัน ศุกร์ ที่ 31 มีนาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำ...[วันที่ 2023-03-31][ผู้อ่าน 36]
 
  ในวันที่ 28 มี ค. 2566 เวลา 13.30 น. ประชุม คก.กอง...[วันที่ 2023-03-28][ผู้อ่าน 28]
 
  ในวัน พุธ ที่ 8 มีนาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลบ...[วันที่ 2023-03-08][ผู้อ่าน 16]
 
  ประกาศเจตนารมณ์ "สุจริต โปร่งใส องค์การบริหารส่วนต...[วันที่ 2023-02-22][ผู้อ่าน 31]
 
  ในวันอังคาร ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566 นายโสภร สรรพศิล...[วันที่ 2023-02-22][ผู้อ่าน 24]
 
  วันอังคาร ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.30 น. การ...[วันที่ 2023-02-14][ผู้อ่าน 20]
 

หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17