องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเดื่อ อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย : www.bandua.go.th
 
 
  อบต.บ้านเดื่อ จัดประชาคมท้องถิ่น (ประชาคมระดับตำบล...[วันที่ 2021-06-12][ผู้อ่าน 0]
 
  ศพด.บ้านโนนสวรรค์จัดการประชุมผู้ปกครอง ประจำภาคเรี...[วันที่ 2021-06-10][ผู้อ่าน 2]
 
  มอบวัคซีนฉีดป้องกันโรคพิษสุขบ้า ให้กับอาสาสมัครปศุ...[วันที่ 2021-05-21][ผู้อ่าน 15]
 
  งานมอบวุฒิบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรปฐมวัย ข...[วันที่ 2021-03-31][ผู้อ่าน 38]
 
  โครงการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐา...[วันที่ 2021-03-26][ผู้อ่าน 42]
 
  โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ ...[วันที่ 2021-03-19][ผู้อ่าน 33]
 
  โครงการ “จัดทำชุมชนให้เป็นห้องประชุมในที่ราชพัสดุ”[วันที่ 2021-03-18][ผู้อ่าน 26]
 
  โครงการเพิ่มทักษะความรู้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการ...[วันที่ 2021-03-16][ผู้อ่าน 26]
 
  โครงการส่งเสริมกีฬานักเรียนเพื่อพัฒนาร่างกายอารมณ์...[วันที่ 2021-03-12][ผู้อ่าน 31]
 
  โครงการ "รณรงค์ป้องกันโรคเอดส์" ประจำปีงบประมาณ 25...[วันที่ 2021-03-10][ผู้อ่าน 24]
 
  โครงการ ”เฝ้าระวังและป้องกันโรคจากเชื้อไวรัส RSV ใ...[วันที่ 2021-02-25][ผู้อ่าน 24]
 
  กิจกรรมจิตอาสา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวัน...[วันที่ 2021-02-24][ผู้อ่าน 25]
 
  โครงการ “จัดทำชุมชนให้เป็นห้องประชุมในที่ราชพัสดุ”...[วันที่ 2021-02-10][ผู้อ่าน 33]
 
  ตอนรับคณะ จนท. ศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี และ จนท. ...[วันที่ 2021-02-08][ผู้อ่าน 25]
 
  กิจกรรมรักษาความสะอาดถนนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่...[วันที่ 2021-01-22][ผู้อ่าน 38]
 
  โครงการ “เปลี่ยนชุมชนเป็นห้องประชุมในที่ราชพัสดุ”[วันที่ 2020-12-15][ผู้อ่าน 43]
 
  ท่านนายกโสภณ สรรพศิลป์ นายก อบต.บ้านเดื่อ ทำบุญทอด...[วันที่ 2020-10-16][ผู้อ่าน 69]
 
  โครงการฝึกอบรมสมนาและศึกษาดูงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิ...[วันที่ 2020-09-21][ผู้อ่าน 96]
 
  กิจกรรมโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาส...[วันที่ 2020-09-14][ผู้อ่าน 110]
 
  โครงการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐา...[วันที่ 2020-09-08][ผู้อ่าน 83]
 
  การประชุมสภา อบต.บ้านเดื่อ สมัยสามัญ สมัยที่3 ครั้...[วันที่ 2020-08-27][ผู้อ่าน 68]
 
  โครงการธนาคารขยะรีไซเคิล[วันที่ 2020-08-20][ผู้อ่าน 39]
 
  ร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พ...[วันที่ 2020-08-13][ผู้อ่าน 64]
 
  พิธีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ห้ว เนื่...[วันที่ 2020-07-29][ผู้อ่าน 74]
 

หน้า 1|2|3|4|5|6