องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเดื่อ อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย : www.bandua.go.th
 
 
  โครงการ ”เฝ้าระวังและป้องกันโรคจากเชื้อไวรัส RSV ใ...[วันที่ 2021-02-25][ผู้อ่าน 3]
 
  กิจกรรมจิตอาสา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวัน...[วันที่ 2021-02-24][ผู้อ่าน 2]
 
  โครงการ “จัดทำชุมชนให้เป็นห้องประชุมในที่ราชพัสดุ”...[วันที่ 2021-02-10][ผู้อ่าน 9]
 
  ตอนรับคณะ จนท. ศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี และ จนท. ...[วันที่ 2021-02-08][ผู้อ่าน 5]
 
  กิจกรรมรักษาความสะอาดถนนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่...[วันที่ 2021-01-22][ผู้อ่าน 13]
 
  โครงการ “เปลี่ยนชุมชนเป็นห้องประชุมในที่ราชพัสดุ”[วันที่ 2020-12-15][ผู้อ่าน 19]
 
  ท่านนายกโสภณ สรรพศิลป์ นายก อบต.บ้านเดื่อ ทำบุญทอด...[วันที่ 2020-10-16][ผู้อ่าน 42]
 
  โครงการฝึกอบรมสมนาและศึกษาดูงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิ...[วันที่ 2020-09-21][ผู้อ่าน 73]
 
  กิจกรรมโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาส...[วันที่ 2020-09-14][ผู้อ่าน 79]
 
  โครงการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐา...[วันที่ 2020-09-08][ผู้อ่าน 58]
 
  การประชุมสภา อบต.บ้านเดื่อ สมัยสามัญ สมัยที่3 ครั้...[วันที่ 2020-08-27][ผู้อ่าน 46]
 
  โครงการธนาคารขยะรีไซเคิล[วันที่ 2020-08-20][ผู้อ่าน 10]
 
  ร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พ...[วันที่ 2020-08-13][ผู้อ่าน 40]
 
  พิธีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ห้ว เนื่...[วันที่ 2020-07-29][ผู้อ่าน 49]
 
  กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์วัดศรีชมภูองค์ตื้อและหัวยโ...[วันที่ 2020-07-29][ผู้อ่าน 43]
 
  การประชุมกรรมการพัฒนา อบต.บ้านเดื่อ เพื่อเพิ่ม/เปล...[วันที่ 2020-07-20][ผู้อ่าน 52]
 
  การตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายการปฏิบัติงานขององค์กรปกค...[วันที่ 2020-07-16][ผู้อ่าน 10]
 
  โครงการ “เปลี่ยนชุมชน เป็นห้องประชุม ในที่ราชพัสดุ...[วันที่ 2020-07-16][ผู้อ่าน 50]
 
  โครงการโยคะเพื่อสุขภาพ ของชมรมผู้สูงอายุตำบลบ้านเด...[วันที่ 2020-06-19][ผู้อ่าน 12]
 
  โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย จาก โรคพิษสุนัขบ้า ปร...[วันที่ 2020-06-16][ผู้อ่าน 52]
 
  กิจกรรมจิตอาสารณรงค์คว่ำกะโหลกกะลาป้องกันโรคไข้เลื...[วันที่ 2020-06-15][ผู้อ่าน 91]
 
  คณะกรรมการ ติดตามการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภา...[วันที่ 2020-06-08][ผู้อ่าน 53]
 
  พมจ.หนองคาย ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ แก่ ผู้นำชุมชน ...[วันที่ 2020-06-04][ผู้อ่าน 56]
 
  กิจกรรม ปันรัก-ปันสุข[วันที่ 2020-06-01][ผู้อ่าน 52]
 

หน้า 1|2|3|4|5