องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเดื่อ อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย : www.bandua.go.th
 
 
  กิจกรรมประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา ประจำปี 2560[วันที่ 2017-07-17][ผู้อ่าน 379]
 
  โครงการฝึกอบรมจิตอาสาประดิษฐดอกไม้จันทน์พระราชทาน[วันที่ 2017-07-17][ผู้อ่าน 273]
 
  โครงการประเพณีบุญบั้งไฟตำบลบ้านเดื่อ ประจำปี 2560[วันที่ 2017-06-20][ผู้อ่าน 415]
 
  โครงการเที่ยววันสงกรานต์ รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ (วัน...[วันที่ 2017-04-21][ผู้อ่าน 15]
 
  ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลดินแดง[วันที่ 2017-04-10][ผู้อ่าน 350]
 
  โครงการจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดตำบลบ้านเดื่อ ...[วันที่ 2017-01-30][ผู้อ่าน 370]
 
  โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2560[วันที่ 2017-01-30][ผู้อ่าน 533]
 
  การจัดงาน “รวมพลังแห่งความภักดี”[วันที่ 2016-11-28][ผู้อ่าน 280]
 
  โครงการวันเข้าพรรษา ประจำปี 2559[วันที่ 2016-07-19][ผู้อ่าน 426]
 
  อบต. หนองกรด ขอศึกษาดูงานโรงเรียนผู้สูงอายุ[วันที่ 2016-07-12][ผู้อ่าน 442]
 
  โครงการเทิดทูนและปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ สร้างค...[วันที่ 2016-06-29][ผู้อ่าน 20]
 
  สภากาแฟ[วันที่ 2016-06-14][ผู้อ่าน 381]
 
  ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ[วันที่ 2016-06-14][ผู้อ่าน 386]
 
  โครงการจัดงานบุญบั้งไฟ ประจำปี 2559[วันที่ 2016-06-06][ผู้อ่าน 15]
 
  พิธีเปิดโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลบ้านเดื่อ[วันที่ 2016-05-04][ผู้อ่าน 738]
 
  โครงการเที่ยววันสงกรานต์รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ (วันก...[วันที่ 2016-04-18][ผู้อ่าน 496]
 
  โครงการส่งเสริมกีฬานักเรียนเพื่อพัฒนาด้านร่างการ -...[วันที่ 2016-03-31][ผู้อ่าน 416]
 
  วันท้องถิ่นไทย พ.ศ. ๒๕๕๙[วันที่ 2016-03-21][ผู้อ่าน 357]
 
  โครงการอบรมเวทีประชาคมหมู่บ้านและตำบลเพื่อจัดทำแผน...[วันที่ 2016-03-07][ผู้อ่าน 366]
 
  โครงการอบรมให้ความรู้ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ ๒๕...[วันที่ 2016-02-19][ผู้อ่าน 599]
 
  ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน[วันที่ 2016-01-19][ผู้อ่าน 359]
 
  วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๙[วันที่ 2016-01-08][ผู้อ่าน 16]
 
  กีฬาต้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙[วันที่ 2016-01-01][ผู้อ่าน 513]
 
  โครงการอาชีวะบริการซ่อมสร้างเพื่อชุมชน[วันที่ 2015-12-11][ผู้อ่าน 11]
 

|1|2|3หน้า 4|5|6