องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเดื่อ อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย : www.bandua.go.th
 
 
  เปลี่ยนชุมชน เป็นห้องประชุม ในที่ราชพัสดุ ครั้งที่...[วันที่ 2020-01-22][ผู้อ่าน 59]
 
  โครงการวันเด็กเเห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2563[วันที่ 2020-01-11][ผู้อ่าน 69]
 
  โครงการ"เปลี่ยนชุมชน เป็นห้องประชุมในที่ราชพัสดุ"[วันที่ 2020-01-06][ผู้อ่าน 63]
 
  โครงการจัดแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดตำบลบ้านเดื่อ ประ...[วันที่ 2020-01-02][ผู้อ่าน 88]
 
  พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ...[วันที่ 2019-12-13][ผู้อ่าน 74]
 
  วันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562 [วันที่ 2019-12-05][ผู้อ่าน 62]
 
  โครงการ “จัดทำชุมชนให้เป็นห้องประชุมในที่ราชพัสดุ"[วันที่ 2019-11-27][ผู้อ่าน 86]
 
  โครงการ"หนองคายเมืองสะอาด เมืองน่าอยู่ เมืองน่ามอง...[วันที่ 2019-11-01][ผู้อ่าน 88]
 
  "โครงการอาหารสะอาด อาหารปลอดภัย ไร้โฟม ใส่ใจผู้บริ...[วันที่ 2019-10-02][ผู้อ่าน 105]
 
  "โครงการธนาคารขยะรีไซเคิล ประจำปีงบประมาณ 2562"[วันที่ 2019-10-02][ผู้อ่าน 93]
 
  "โครงการฝึกอบรมการทำปุ๋ยหมักชีวภาพ ประจำปีงบประมาณ...[วันที่ 2019-10-02][ผู้อ่าน 223]
 
  วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยุ่หัว[วันที่ 2019-07-28][ผู้อ่าน 129]
 
  แห่เทียนเข้าพรรษา 16/07/2562[วันที่ 2019-07-22][ผู้อ่าน 105]
 
  ประเมินโครงการส่งเสริมตลาดสดติดดาว[วันที่ 2019-07-05][ผู้อ่าน 147]
 
  Big Cleaning Day[วันที่ 2019-07-03][ผู้อ่าน 125]
 
  โครงการประเพณีบุญบั้งไฟตำบลบ้านเดื่อ ประจำปี พ.ศ. ...[วันที่ 2019-06-01][ผู้อ่าน 120]
 
  ตรวจติดตามนิเทศ จากหน่วยงาน ป.ป.ช.[วันที่ 2019-05-19][ผู้อ่าน 106]
 
  โครงการเที่ยววันสงกรานต์ รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ (วัน...[วันที่ 2019-04-13][ผู้อ่าน 111]
 
  โครงการผู้ว่าพาไปยาม ครั้งที่ 1/2562[วันที่ 2019-01-18][ผู้อ่าน 2108]
 
  โครงการจัดแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดตำบลบ้านเดื่อ2562[วันที่ 2019-01-03][ผู้อ่าน 6]
 
  กิจกรรมเนื่องวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จ พระปรมิ...[วันที่ 2018-10-13][ผู้อ่าน 149]
 
  โครงการประเพณีบุญบั้งไฟตำบลบ้านเดื่อ ประจำปี 2561[วันที่ 2018-06-04][ผู้อ่าน 749]
 
  โครงการเที่ยววันสงกรานต์ รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ (วัน...[วันที่ 2018-04-13][ผู้อ่าน 253]
 
  พิธีมอบเกียรติบัตรบัณฑิตน้อย รุ่นที่ 3 ประจำปีการศ...[วันที่ 2018-03-30][ผู้อ่าน 271]
 

|1หน้า 2|3|4|5