องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเดื่อ อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย : www.bandua.go.th
 
 
  โครงการ “เปลี่ยนชุมชน เป็นห้องประชุม ในที่ราชพัสดุ...[วันที่ 2020-07-16][ผู้อ่าน 58]
 
  โครงการโยคะเพื่อสุขภาพ ของชมรมผู้สูงอายุตำบลบ้านเด...[วันที่ 2020-06-19][ผู้อ่าน 20]
 
  โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย จาก โรคพิษสุนัขบ้า ปร...[วันที่ 2020-06-16][ผู้อ่าน 61]
 
  กิจกรรมจิตอาสารณรงค์คว่ำกะโหลกกะลาป้องกันโรคไข้เลื...[วันที่ 2020-06-15][ผู้อ่าน 99]
 
  คณะกรรมการ ติดตามการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภา...[วันที่ 2020-06-08][ผู้อ่าน 60]
 
  พมจ.หนองคาย ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ แก่ ผู้นำชุมชน ...[วันที่ 2020-06-04][ผู้อ่าน 62]
 
  กิจกรรม ปันรัก-ปันสุข[วันที่ 2020-06-01][ผู้อ่าน 59]
 
  โครงการ"สภาเด็กจิตอาสา ปันน้ำใจ สู้ภัยCOVID-19"[วันที่ 2020-05-22][ผู้อ่าน 99]
 
   จิตอาสามอบถุงบรรเทาทุกข์แก่ผู้ประสบภัยจากโรคระบาด...[วันที่ 2020-05-14][ผู้อ่าน 63]
 
  รับความอนุเคราะห์อุปกรณ์ให้เจลแอลกอลฮอล์แบบกดด้วยเ...[วันที่ 2020-05-12][ผู้อ่าน 63]
 
  มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัยในเขตพื้นที่ ต.บ้านเ...[วันที่ 2020-05-10][ผู้อ่าน 63]
 
  โครงการแบ่งปันรัก ปลูกผักปลอดภัย[วันที่ 2020-05-05][ผู้อ่าน 59]
 
  คุณศุภชัย พรมเนาว์(คุณโอ๊ด) อดีต ผอ.เขต ธนาคารออมส...[วันที่ 2020-05-05][ผู้อ่าน 76]
 
  ลงพื้นที่ฉีดพ้นยาฆ่าเชื่อ (COVID-19)[วันที่ 2020-04-09][ผู้อ่าน 88]
 
  มอบหน้ากากอนามัย[วันที่ 2020-04-07][ผู้อ่าน 74]
 
  โครงการ "เปลี่ยนชุมชน เป็นห้องประชุม ในที่ราชพัสดุ...[วันที่ 2020-03-18][ผู้อ่าน 131]
 
  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรค...[วันที่ 2020-03-16][ผู้อ่าน 83]
 
  โครงการอมรมผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2563[วันที่ 2020-02-28][ผู้อ่าน 80]
 
  "เปลี่ยนชุมชน เป็นห้องประชุม ในที่ราชพัสดุ"ครั้งที...[วันที่ 2020-02-20][ผู้อ่าน 213]
 
  จ่ายเบี้ยผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วย [วันที่ 2020-02-06][ผู้อ่าน 95]
 
  เปลี่ยนชุมชน เป็นห้องประชุม ในที่ราชพัสดุ ครั้งที่...[วันที่ 2020-01-22][ผู้อ่าน 131]
 
  โครงการวันเด็กเเห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2563[วันที่ 2020-01-11][ผู้อ่าน 112]
 
  โครงการ"เปลี่ยนชุมชน เป็นห้องประชุมในที่ราชพัสดุ"[วันที่ 2020-01-06][ผู้อ่าน 106]
 
  โครงการจัดแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดตำบลบ้านเดื่อ ประ...[วันที่ 2020-01-02][ผู้อ่าน 57]
 

|1หน้า 2|3|4|5|6