องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเดื่อ อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย : www.bandua.go.th
 
 
 
  โครงการโยคะเพื่อสุขภาพ ของชมรมผู้สูงอายุตำบลบ้านเด...
      

วันที่ 19 มิ.ย.2563 อบต.บ้านเดื่อ นำโดยท่านนายกโสภณ สรรพศิลป์ นายก อบต.บ้านเดื่อ จัดโครงการโยคะเพ...

  โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย จาก โรคพิษสุนัขบ้า ปร...
      

วันที่ 16 มิ.ย. 2563 อบต.บ้านเดื่อ นำโดย ท่านนายกโสภณ สรรพศิลป์ นายก อบต.บ้านเดื่อ จัดโครงการสัตว...

  กิจกรรมจิตอาสารณรงค์คว่ำกะโหลกกะลาป้องกันโรคไข้เลื...
      

วันที่ 15 มิ.ย. 2563อบต.บ้านเดื่อ นำโดยท่านนายกโสภณ สรรพศิลป์ นายก อบต.บ้านเดื่อ... 
ตามรอยพระราชา

ความพึงพอใจต่อการให้บริการ
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 19 กันยายน 2557