องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเดื่อ อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย : www.bandua.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 148 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 คำสั่งแต่งตั้งนิติกรรักษาผอ.กองการศึกษา [ 10 มิ.ย. 2564 ]1
2 สรุปจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พ.ค.64 [ 9 มิ.ย. 2564 ]2
3 ประกาศเลื่อนการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนสวรรค์ [ 1 มิ.ย. 2564 ]4
4 ประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านเดื่อ เรื่อง เจตจำนงต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น [ 30 เม.ย. 2564 ]21
5 สถิติการให้บริการการแพทย์ฉุกเฉิน 1669 [ 28 เม.ย. 2564 ]12
6 สถิติการร้องเรียนเรื่องทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ( 6 เดือนแรก) [ 28 เม.ย. 2564 ]9
7 แผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 28 เม.ย. 2564 ]14
8 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี [ 28 เม.ย. 2564 ]16
9 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต เรื่องการเก็บค่าน้ำประปา [ 28 เม.ย. 2564 ]5
10 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต เรื่องการตรวจรับงานจ้าง [ 28 เม.ย. 2564 ]4
11 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562-2564 [ 28 เม.ย. 2564 ]5
12 การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในปี พ.ศ.2563 [ 28 เม.ย. 2564 ]5
13 รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 28 เม.ย. 2564 ]4
14 ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเดื่อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 28 เม.ย. 2564 ]2
15 การประชุมซักซ้อมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 27 เม.ย. 2564 ]5
16 การแสดงเจตจำนงต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารและบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 23 เม.ย. 2564 ]6
17 ประกาศปิดการเรียน การสอน ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนสวรรค์ [ 19 เม.ย. 2564 ]19
18 ประกาศเเต่งตั้งรองปลัด รักษาราชการเเทน ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม [ 1 เม.ย. 2564 ]23
19 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 10 มี.ค. 2564 ]2
20 ประกาศรับสมัครเด็กปฐมวัย ศพด.บ้านโนนสวรรค์ [ 10 ก.พ. 2564 ]34
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8