องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเดื่อ อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย : www.bandua.go.th
 
 
  พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ...[วันที่ 2019-12-13][ผู้อ่าน 126]
 
  วันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562 [วันที่ 2019-12-05][ผู้อ่าน 102]
 
  โครงการ “จัดทำชุมชนให้เป็นห้องประชุมในที่ราชพัสดุ"[วันที่ 2019-11-27][ผู้อ่าน 148]
 
  โครงการ"หนองคายเมืองสะอาด เมืองน่าอยู่ เมืองน่ามอง...[วันที่ 2019-11-01][ผู้อ่าน 150]
 
  "โครงการอาหารสะอาด อาหารปลอดภัย ไร้โฟม ใส่ใจผู้บริ...[วันที่ 2019-10-02][ผู้อ่าน 163]
 
  "โครงการธนาคารขยะรีไซเคิล ประจำปีงบประมาณ 2562"[วันที่ 2019-10-02][ผู้อ่าน 236]
 
  "โครงการฝึกอบรมการทำปุ๋ยหมักชีวภาพ ประจำปีงบประมาณ...[วันที่ 2019-10-02][ผู้อ่าน 313]
 
  วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยุ่หัว[วันที่ 2019-07-28][ผู้อ่าน 172]
 
  แห่เทียนเข้าพรรษา 16/07/2562[วันที่ 2019-07-22][ผู้อ่าน 147]
 
  ประเมินโครงการส่งเสริมตลาดสดติดดาว[วันที่ 2019-07-05][ผู้อ่าน 208]
 
  Big Cleaning Day[วันที่ 2019-07-03][ผู้อ่าน 165]
 
  โครงการประเพณีบุญบั้งไฟตำบลบ้านเดื่อ ประจำปี พ.ศ. ...[วันที่ 2019-06-01][ผู้อ่าน 159]
 
  ตรวจติดตามนิเทศ จากหน่วยงาน ป.ป.ช.[วันที่ 2019-05-19][ผู้อ่าน 139]
 
  โครงการเที่ยววันสงกรานต์ รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ (วัน...[วันที่ 2019-04-13][ผู้อ่าน 150]
 
  โครงการผู้ว่าพาไปยาม ครั้งที่ 1/2562[วันที่ 2019-01-18][ผู้อ่าน 2150]
 
  โครงการจัดแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดตำบลบ้านเดื่อ2562[วันที่ 2019-01-03][ผู้อ่าน 39]
 
  กิจกรรมเนื่องวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จ พระปรมิ...[วันที่ 2018-10-13][ผู้อ่าน 190]
 
  โครงการประเพณีบุญบั้งไฟตำบลบ้านเดื่อ ประจำปี 2561[วันที่ 2018-06-04][ผู้อ่าน 868]
 
  โครงการเที่ยววันสงกรานต์ รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ (วัน...[วันที่ 2018-04-13][ผู้อ่าน 309]
 
  พิธีมอบเกียรติบัตรบัณฑิตน้อย รุ่นที่ 3 ประจำปีการศ...[วันที่ 2018-03-30][ผู้อ่าน 332]
 
  กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปีงบประมาณ2561[วันที่ 2018-01-13][ผู้อ่าน 367]
 
  กิจกรรมโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดประจำปีงบประม...[วันที่ 2017-12-27][ผู้อ่าน 310]
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเดื่อ ร่วมแสดงเจตจำนงสุจร...[วันที่ 2017-09-15][ผู้อ่าน 338]
 
  โครงการตลาดสดน่าซื้อ ปลอดสารพิษ ปลอดภัย[วันที่ 2017-09-15][ผู้อ่าน 382]
 

|1|2หน้า 3|4|5|6