องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเดื่อ อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย : www.bandua.go.th
 
 
  กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปีงบประมาณ2561[วันที่ 2018-01-13][ผู้อ่าน 309]
 
  กิจกรรมโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดประจำปีงบประม...[วันที่ 2017-12-27][ผู้อ่าน 271]
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเดื่อ ร่วมแสดงเจตจำนงสุจร...[วันที่ 2017-09-15][ผู้อ่าน 284]
 
  โครงการตลาดสดน่าซื้อ ปลอดสารพิษ ปลอดภัย[วันที่ 2017-09-15][ผู้อ่าน 292]
 
  กิจกรรมประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา ประจำปี 2560[วันที่ 2017-07-17][ผู้อ่าน 295]
 
  โครงการฝึกอบรมจิตอาสาประดิษฐดอกไม้จันทน์พระราชทาน[วันที่ 2017-07-17][ผู้อ่าน 228]
 
  โครงการประเพณีบุญบั้งไฟตำบลบ้านเดื่อ ประจำปี 2560[วันที่ 2017-06-20][ผู้อ่าน 368]
 
  โครงการเที่ยววันสงกรานต์ รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ (วัน...[วันที่ 2017-04-21][ผู้อ่าน 343]
 
  ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลดินแดง[วันที่ 2017-04-10][ผู้อ่าน 277]
 
  โครงการจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดตำบลบ้านเดื่อ ...[วันที่ 2017-01-30][ผู้อ่าน 317]
 
  โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2560[วันที่ 2017-01-30][ผู้อ่าน 480]
 
  การจัดงาน “รวมพลังแห่งความภักดี”[วันที่ 2016-11-28][ผู้อ่าน 240]
 
  โครงการวันเข้าพรรษา ประจำปี 2559[วันที่ 2016-07-19][ผู้อ่าน 385]
 
  อบต. หนองกรด ขอศึกษาดูงานโรงเรียนผู้สูงอายุ[วันที่ 2016-07-12][ผู้อ่าน 397]
 
  โครงการเทิดทูนและปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ สร้างค...[วันที่ 2016-06-29][ผู้อ่าน 541]
 
  สภากาแฟ[วันที่ 2016-06-14][ผู้อ่าน 344]
 
  ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ[วันที่ 2016-06-14][ผู้อ่าน 347]
 
  โครงการจัดงานบุญบั้งไฟ ประจำปี 2559[วันที่ 2016-06-06][ผู้อ่าน 480]
 
  พิธีเปิดโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลบ้านเดื่อ[วันที่ 2016-05-04][ผู้อ่าน 684]
 
  โครงการเที่ยววันสงกรานต์รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ (วันก...[วันที่ 2016-04-18][ผู้อ่าน 448]
 
  โครงการส่งเสริมกีฬานักเรียนเพื่อพัฒนาด้านร่างการ -...[วันที่ 2016-03-31][ผู้อ่าน 373]
 
  วันท้องถิ่นไทย พ.ศ. ๒๕๕๙[วันที่ 2016-03-21][ผู้อ่าน 319]
 
  โครงการอบรมเวทีประชาคมหมู่บ้านและตำบลเพื่อจัดทำแผน...[วันที่ 2016-03-07][ผู้อ่าน 325]
 
  โครงการอบรมให้ความรู้ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ ๒๕...[วันที่ 2016-02-19][ผู้อ่าน 533]
 

|1|2หน้า 3|4|5