องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเดื่อ อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย : www.bandua.go.th
 
 
  จัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เน...[วันที่ 2015-12-05][ผู้อ่าน 330]
 
  พิธีถวายดอกไม้จันทร์แด่สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระ...[วันที่ 2015-12-01][ผู้อ่าน 304]
 
  มอบผ้าห่ม แก่ประชาชน ผู้พิการ ผู้ยากไร้ และผู้ดอยโ...[วันที่ 2015-10-27][ผู้อ่าน 322]
 
  วันปิยมหาราช ประจำปี ๒๕๕๘[วันที่ 2015-10-23][ผู้อ่าน 322]
 
  การแข่งขันกีฬาฟุตซอลเชื่อมความสามัคคีต้านยาเสพติด ...[วันที่ 2015-10-20][ผู้อ่าน 434]
 
  โครงการอบรมให้ความรู้กฏหมายห้ามจำหน่ายเครื่องดื่มแ...[วันที่ 2015-09-30][ผู้อ่าน 290]
 
  โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน (AEC)[วันที่ 2015-09-29][ผู้อ่าน 300]
 
  โครงการขยายผลชมรมเครือข่ายผู้สูงอายุพฤฒิพลัง[วันที่ 2015-09-07][ผู้อ่าน 16]
 
  โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริก...[วันที่ 2015-08-21][ผู้อ่าน 444]
 
  ประเพณีวันเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๕๘[วันที่ 2015-07-30][ผู้อ่าน 13]
 
  งานประเพณีบุญบั้งไฟเดื่อ-เสี่ยน 2558[วันที่ 2015-06-06][ผู้อ่าน 718]
 
  กิจกรรมเที่ยววันสงกรานต์ รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ (วั...[วันที่ 2015-04-13][ผู้อ่าน 16]
 
  ร่วมพิธีถวายพระพรองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ภ...[วันที่ 2015-03-23][ผู้อ่าน 384]
 
  วันท้องถิ่นไทย[วันที่ 2015-03-18][ผู้อ่าน 330]
 
  กิจกรรมการแข่งขันกีฬาท่าบ่อสัมพันธ์ ประจำปี 2558[วันที่ 2015-02-17][ผู้อ่าน 425]
 
  กิจกรรมการแข่งขันกีฬานาคราชเกมส์ ปี 2558[วันที่ 2015-01-23][ผู้อ่าน 434]
 
  กิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2558[วันที่ 2015-01-09][ผู้อ่าน 539]
 
  ร่วมพิธีวันปิยะมหาราช ณ ที่ว่าการอำเภอท่าบ่อ[วันที่ 2014-11-24][ผู้อ่าน 521]
 
  พิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเ...[วันที่ 2014-10-20][ผู้อ่าน 442]
 
  ประเพณีแข่งขันเรือกาบ3 ฝีพาย (เรือหาปลา) ประจำปี ...[วันที่ 2014-10-10][ผู้อ่าน 723]
 
  กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 57[วันที่ 2014-10-01][ผู้อ่าน 326]
 
  โครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ คืนความสุขให้ประช...[วันที่ 2014-09-22][ผู้อ่าน 319]
 
  โครงการอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมไทยลงแขกดำนา ประจำปี...[วันที่ 2014-09-22][ผู้อ่าน 324]
 
  12 กย 57 เป็นตัวแทนระดับอำเภอประกวดโครงการหมู่บ้าน...[วันที่ 2014-09-22][ผู้อ่าน 409]
 

|1|2|3|4หน้า 5|6