องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเดื่อ อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย : www.bandua.go.th

 
 
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
ข้อมูลทั้งหมด 8 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 24 เม.ย. 2566 ]51
2 รายงานผลการดำเนินการมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 28 เม.ย. 2565 ]91
3 หลักฐานการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 28 เม.ย. 2565 ]107
4 รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมเเละความโปร่งใสปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 27 เม.ย. 2565 ]96
5 การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสมนการดำเนินงาน พ.ศ. 2564 [ 26 เม.ย. 2565 ]107
6 รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานปี พ.ศ. 2565 [ 25 เม.ย. 2565 ]99
7 การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในปี 2563 [ 23 เม.ย. 2564 ]185
8 รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน [ 23 เม.ย. 2564 ]180