องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเดื่อ อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย : www.bandua.go.th

 
 
เรื่องงบฯ รายจ่ายประจำปี
ข้อมูลทั้งหมด 12 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ข้อบัญญัติ เรื่องงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 [ 29 ก.ย. 2566 ]56
2 ข้อบัญญัติ เรื่องงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 10 ต.ค. 2565 ]94
3 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ.2564 [ 27 เม.ย. 2565 ]124
4 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน [ 20 เม.ย. 2565 ]123
5 ข้อบัญญัติ เรื่องงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 23 มี.ค. 2565 ]137
6 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 28 เม.ย. 2564 ]226
7 ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 28 เม.ย. 2564 ]220
8 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน [ 28 เม.ย. 2564 ]233
9 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน [ 28 เม.ย. 2564 ]218
10 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 28 เม.ย. 2564 ]262
11 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 13 พ.ค. 2563 ]343
12 ข้อบัญญัติรายจ่างประจำปีงบประมาณ 2562 [ 1 พ.ย. 2561 ]452