องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเดื่อ อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย : www.bandua.go.th

 
 
มาตรการข้อปฎิบัติเพื่อความโปร่งใส
ข้อมูลทั้งหมด 43 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 มาตรการเพื่อพัฒนาหน่วยงานให้มีคุณธรรมและความโปร่งใส [ 11 ก.ค. 2563 ]262
2 ประกาศมาตรการป้องกันการให้หรือรับสินบน [ 11 ก.ค. 2563 ]298
3 เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในการประชุมประจำเดือนของพนักงาน [ 11 ก.ค. 2563 ]256
4 ประกาศใช้ประมวลจริยธรรมพนักงาน [ 11 ก.ค. 2563 ]260
5 กิจกรรมเผยแพร่ผลประโยชน์ทับซ้อน [ 11 ก.ค. 2563 ]256
6 รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 2562 [ 11 ก.ค. 2563 ]252
7 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับเบี้ยความพิการ63 [ 10 ก.ค. 2563 ]255
8 รายงานผผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ63 [ 10 ก.ค. 2563 ]254
9 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2562 รอบ 6 เดือน [ 2 ก.ค. 2563 ]250
10 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2562 รอบ 12 เดือน [ 2 ก.ค. 2563 ]300
11 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2563 รอบ 6 เดือน [ 2 ก.ค. 2563 ]264
12 ประชุมประจำเดือน ก.พ [ 22 มิ.ย. 2563 ]258
13 ประกาศมาตรการเพื่อพัฒนาหน่วยงานให้มีคุณธรรมฯ ปี 2563 [ 22 มิ.ย. 2563 ]312
14 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเดื่อ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ได้ร่วมกันแสดงเจตจำนงสุจริตต่อหน้าที่ ด้วยการถ่ายรูปเชิงสัญลักษณ์ ในการต่อต้านการคอรัปชั่น [ 11 มิ.ย. 2563 ]249
15 การวิเคราะห์ความเสี่ยงอันเกิดจากผละประโยชน์ทับซ้อน [ 29 พ.ค. 2563 ]259
16 คู่มือการปฏิบัติงานศูนย์ข้อมูลข่าวสาร [ 25 พ.ค. 2563 ]260
17 แบบคำขอข้อมูลข่าวสาร [ 25 พ.ค. 2563 ]263
18 แบบสำรวจความพึงพอใจ ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร [ 25 พ.ค. 2563 ]277
19 รายงานผลการดำเนินการตามแผนทุจริต ปี 62 รอบ 12 เดือน [ 25 พ.ค. 2563 ]255
20 รายงานผลสรุปจำนวนเรื่องร้องเรียนการทุจริต ปี 62 [ 25 พ.ค. 2563 ]262
 
หน้า 1|2|3