องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเดื่อ อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย : www.bandua.go.th

 
 
รายงานผลการดำเนินงาน
ข้อมูลทั้งหมด 8 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเดื่อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 20 ธ.ค. 2565 ]16
2 ประกาศการรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 19 ธ.ค. 2565 ]19
3 รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส่ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ(ITA) ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 3 ต.ค. 2565 ]11
4 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี [ 28 เม.ย. 2564 ]172
5 รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ2562(1) [ 15 มิ.ย. 2563 ]253
6 รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ2562 [ 15 มิ.ย. 2563 ]300
7 รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ2562(2) [ 15 มิ.ย. 2563 ]233
8 ประกาศฯ [ 22 พ.ค. 2563 ]288