องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเดื่อ อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย : www.bandua.go.th
 
 
 


จัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา ๘๘ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๘


ด้วยในวันเสาร์ที่ ๕ ธันวาคมของทุกปี เป็นวันพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเดื่อได้เข้าร่วมประกอบพิธ๊ถวายราชดุดีเฉลิมพระเกียรติ เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภัคดีและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน