องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเดื่อ อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย : www.bandua.go.th
 
 
 


วันปิยมหาราช ประจำปี ๒๕๕๘


เมื่อวันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๕๘ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเดื่อได้เข้าร่วมวันปิยมหาราช ซึ่งเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ราชการที่ ๕ เพื่่อเป็นการแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวที และน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระองค์ท่าน