องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเดื่อ อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย : www.bandua.go.th
 
 
 


การแข่งขันกีฬาฟุตซอลเชื่อมความสามัคคีต้านยาเสพติด "บ้านเดื่อคัพ" ครั้งที่ ๑


ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเดื่อได้ดำเนินการจัดการแข่งขันกีฬาฟุตซอลเชื่่อมความสามัคคีต้านยาเสพติด "บ้านเดื่อคัพ"  ครั้งที่ ๑ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ขึ้นในระหว่างวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘ ณ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเดื่อเพื่อเป็นการส่งเสริมให้เด็กเยาวชนและประชาชนทั่วไปได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์และห่างไกลจากยาเสพติด