องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเดื่อ อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย : www.bandua.go.th
 
 
 


งานประเพณีบุญบั้งไฟเดื่อ-เสี่ยน 2558


เมื่อวันที่ 6-7 มิถุนายน 2558  ด้วยสภาวัฒนธรรมตำบลบ้านเดื่อ ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเดื่อ ได้จัดงานประเพณีบุญบั้งไฟเดื่อ-เสี่ยน ประจำปี 2558 เพื่อเป็นการรักษาประเพณีสำคัญของทางภาคอีสานซึ่งปฎิบัติสืบทอดกันมาจนถึงปัจจุบันและเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น