องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเดื่อ อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย : www.bandua.go.th
 
 
 


กิจกรรมเที่ยววันสงกรานต์ รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ (วันกตัญญู)


เมื่อวันที่  13  เมษายน  2558 คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาฯ  ผู้นำชุมชน และพนักงาน ได้จัดโครงการวันสงกรานต์ รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ (วันกตัญญู) ประจำปี 2558 ขึ้น ณ วัดลำดวล  ตำบลบ้านเดื่อ  อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย เพื่อเป็นการสืบสานประเพณีรดน้ำดำหัวและประเพณีวันสงกรานต์ของคนไทยให้คงอยู่ตลอดไป