องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเดื่อ อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย : www.bandua.go.th
 
 
 


ร่วมพิธีถวายพระพรองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ภูมิพลอดุลยเดช


เมื่อวันที่ 23 มีนาคม  2558  ทางคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ  พนักงานและผู้นำชุมชน  ได้เข้าร่วมพิธีลงนามถวายพระพรองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯภูมิพลอดุลยเดช  ณ  ตึก ๑๐๐ ปี โรงพยาบาลศิริราช