องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเดื่อ อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย : www.bandua.go.th
 
 
 


วันท้องถิ่นไทย


เมื่อวันที่ 18  มีนาคม  2558  คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาฯ  พนักงงานและลูกจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเดื่อ  ได้จัดพิธีถวายราชสดุดี พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ เนื่องในวันท้องถิ่นไทย