องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเดื่อ อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย : www.bandua.go.th
 
 
 


กิจกรรมการแข่งขันกีฬาท่าบ่อสัมพันธ์ ประจำปี 2558


เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2558 ทางคณะผู้บริหารและพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเดื่อได้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาท่าบ่อสัมพันธ์ที่จัดขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกคอน