องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเดื่อ อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย : www.bandua.go.th
 
 
 


กิจกรรมการแข่งขันกีฬานาคราชเกมส์ ปี 2558


เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2558 ทางองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเดื่อได้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬานาคราชเกมส์ที่จัดขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำโมง