องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเดื่อ อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย : www.bandua.go.th
 
 
 


ประเพณีแข่งขันเรือกาบ3 ฝีพาย (เรือหาปลา) ประจำปี 2557 ประเพณีพื้นบ้านเล็กๆ แต่แสนอบอุ่น


เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2557 อบต.บ้านเดื่อ จัดทำโครงการประเพณีแข่งขันเรือกาบ 3 ฝีผาย ประจำปี 2557 เพื่อเป็นการส่งเสริมและอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป ณ บริเวณหนองบ่อ หมู่ที่ 1 บ้านน้อย ต.บ้านเดื่อ อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย