องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเดื่อ อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย : www.bandua.go.th
 
 
 


โครงการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน (CPR)


วันศุกร์ ที่ 26 มี.ค. 64 อบต.บ้านเดื่อ นำโดยท่านนายกโสภณ สรรพศิลป์ จัดโครงการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน (CPR) ณ ห้องประชุมอุทุมพร อบต.บ้านเดื่อ