องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเดื่อ อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย : www.bandua.go.th
 
 
 


โครงการ “จัดทำชุมชนให้เป็นห้องประชุมในที่ราชพัสดุ”


วันพุธ ที่ 17 มี.ค. 2564 อบต.บ้านเดื่อ ร่วมกับ สนง.ธนารักษ์พื้นที่หนองคาย ดำเนินโครงการ “จัดทำชุมชนให้เป็นห้องประชุมในที่ราชพัสดุ” (ถนนคนเดิน) ณ ตลาดสดบ้านเดื่อ