องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเดื่อ อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย : www.bandua.go.th
 
 
 


โครงการ "รณรงค์ป้องกันโรคเอดส์" ประจำปีงบประมาณ 2564


วันที่ 10 มี.ค. 64 อบต.บ้านเดื่อ จัดโครงการ "รณรงค์ป้องกันโรคเอดส์" ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยมีท่านนายกโสภณ สรรพศิลป์ นายก อบต.บ้านเดื่อ เป็นประธานเปิดโครงการ