องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเดื่อ อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย : www.bandua.go.th
 
 
 


โครงการ ”เฝ้าระวังและป้องกันโรคจากเชื้อไวรัส RSV ในเด็กปฐมวัยของ ศพด.บ้านโนนสวรรค์”


วันที่ 25 ก.พ. 64 อบต.บ้านเดื่อ ท่านนายกโสภณ สรรพศิลป์ เป็นประธานเปิดโครงการ ”เฝ้าระวังและป้องกันโรคจากเชื้อไวรัส RSV ในเด็กปฐมวัยของ ศพด.บ้านโนนสวรรค์”