องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเดื่อ อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย : www.bandua.go.th
 
 
 


โครงการ “เปลี่ยนชุมชนเป็นห้องประชุมในที่ราชพัสดุ”


โครงการ “เปลี่ยนชุมชนเป็นห้องประชุมในที่ราชพัสดุ” ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ ท่านสิริมา วัฒโน รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เป็นประธานการประชุมเปิดการประชุมคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัด (คบจ.) จังหวัดหนองคาย