องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเดื่อ อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย : www.bandua.go.th
 
 
 


โครงการธนาคารขยะรีไซเคิล


วันที่ 20 ก.ย. 2563 อบต.บ้านเดื่อ จัดโครงการธนาคารขยะรีไซเคิล ณ อาคารอุทุมพร ห้องประชุม อบต.บ้านเดื่อ โดยมีท่านนายกโสภณ สรรพศิลป์ นายก อบต.บ้านเดื่อ เป็นประธานในพิธี