องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเดื่อ อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย : www.bandua.go.th
 
 
 


กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์วัดศรีชมภูองค์ตื้อและหัวยโมง และกิจกรรมจิตอาสา”ชีวิตวิถีใหม่ใต้ร่มพระบารมี...เราสร้างไปด้วยกัน”


วันที่ 28 ก.ย. 2563 ท่านนายกโสภณ สรรพศิลป์ นายก อบต.บ้านเดื่อ พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงาน อบต.บ้านเดื่อ ร่วมกิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์วัดศรีชมภูองค์ตื้อและหัวยโมง และกิจกรรมจิตอาสา”ชีวิตวิถีใหม่ใต้ร่มพระบารมี...เราสร้างไปด้วยกัน” เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ประจำปีพุทธศักราช 2563 ณ บริเวณลานหน้าอุโบสถวัดศรีชมภูองค์ตื้อ บ้านน้ำโมง อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย