องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเดื่อ อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย : www.bandua.go.th
 
 
 


การประชุมกรรมการพัฒนา อบต.บ้านเดื่อ เพื่อเพิ่ม/เปลี่ยนเเปลง ความต้องการที่มิได้บรรจุอยู่ใคแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ครั้งที่4


วันที่ 20 ก.ค. 63 เวลา 09.30 น. อบต.บ้านเดื่อ นำโดยท่านนายกโสภณ สรรพศิลป์ นายก อบต.บ้านเดื่อ จัดการประชุมกรรมการพัฒนา อบต.บ้านเดื่อ เพื่อเพิ่ม/เปลี่ยนเเปลง ความต้องการที่มิได้บรรจุอยู่ใคแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ครั้งที่4 ณ อาคารอุทุมพร อบต.บ้านเดื่อ