องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเดื่อ อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย : www.bandua.go.th
 
 
 


โครงการ “เปลี่ยนชุมชน เป็นห้องประชุม ในที่ราชพัสดุ” ครั้งที่ ๖


วันที่ 15 ก.ค. 2563 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่หนองคาย ร่วมกับ อบต.บ้านเดื่อ ดำเนินการจัดโครงการ "เปลี่ยนชุมชน เป็นห้องประชุม ในที่ราชพัสดุ" เพื่อนำที่ราชพัสดุในเขตพื้นที่ จ.หวัดหนองคาย มาสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงการคลังเกี่ยวกับการพัฒนาเศรษฐกิจราก ณ ตลาดสดตำบลบ้านเดื่อ อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย