องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเดื่อ อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย : www.bandua.go.th
 
 
 


การตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น


วันที่ 16 ก.ค. 63 เวลา 09 .00 น  นายนวน  โทบุตร นายอำเภอท่าบ่อ  ออกตรวจเยี่ยม พบปะ  มอบนโยบายการปฏิบัติงาน ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น  กำนัน ผญบ.  ตำบลบ้านเดื่อ ณ อาคารอุทุมพร อบต.บ้านเดื่อ