องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเดื่อ อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย : www.bandua.go.th
 
 
 


โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย จาก โรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2563


วันที่ 16 มิ.ย. 2563 อบต.บ้านเดื่อ นำโดย ท่านนายกโสภณ สรรพศิลป์ นายก อบต.บ้านเดื่อ จัดโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย จาก โรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2563 ร่วมกับ สนง.ปศุสัตว์ อ.ท่าบ่อ มอบวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ให้กับอาสาปศุสัตว์ ประจำหมู่บ้าน ต.บ้านเดื่อ ครับ