องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเดื่อ อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย : www.bandua.go.th
 
 
 


กิจกรรมจิตอาสารณรงค์คว่ำกะโหลกกะลาป้องกันโรคไข้เลือดออก


วันที่ 15 มิ.ย. 2563อบต.บ้านเดื่อ นำโดยท่านนายกโสภณ สรรพศิลป์ นายก อบต.บ้านเดื่อ ร่วมกับ รพสต.บ้านเดื่อ อสม. ต.บ้านเดื่อและผู้นำชุมชน จัดกิจกรรมจิตอาสารณรงค์คว่ำกะโหลกกะลาป้องกันโรคไข้เลือดออก ณ บริเวณ บ้านน้อย หมู่ที่ 1 ต.บ้านเดื่อ อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย