องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเดื่อ อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย : www.bandua.go.th
 
 
 


พมจ.หนองคาย ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ แก่ ผู้นำชุมชน ต.บ้านเดื่อ


วันพฤหัสบดี ที่ 4 มิ.ย. 2563 พมจ.หนองคาย ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ แก่ ผู้นำชุมชน ต.บ้านเดื่อ เกี่ยวกับมาตรการช่วยเหลือเยียวยาประชาชนตามบทบาทภารกิจของกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ณ อาคารอุทุมพร ห้องประชุม อบต.บ้านเดื่อ ครับ