องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเดื่อ อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย : www.bandua.go.th
 
 
 


จิตอาสามอบถุงบรรเทาทุกข์แก่ผู้ประสบภัยจากโรคระบาดของโควิด-19


วันที่ 14 พ.ค. 63 กรมธนารักษ์พื้นที่หนองคาย ร่วมกับ อบต.บ้านเดื่อ จัดกิจกรรม จิตอาสามอบถุงบรรเทาทุกข์แก่ผู้ประสบภัยจากโรคระบาดของโควิด-19 ณ อาคารอุทุมพร อบต.บ้านเดื่อ