องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเดื่อ อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย : www.bandua.go.th
 
 
 


โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019(COVID-19) และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อการป้องกันตนเอง


วันจันทร์ ที่ 16 มี.ค. 63 อบต.บ้านเดื่อ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019(COVID-19) และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อการป้องกันตนเอง ณ อาคารอุทุมพร ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเดื่อ โดยมีท่านนายก อบต.บ้านเดื่อ ท่านโสภณ สรรพศิลป์ เป็นประธานในพิธี