องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเดื่อ อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย : www.bandua.go.th
 
 
 


โครงการอมรมผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2563


วันศุกร์ ที่ 28 ก.พ. 2563 อบต.บ้านเดื่อ นำโดยท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเดื่อ ท่านโสภณ สรรพศิลป์ ได้จัดโครงการอบรมผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2563 ขึ้น ณ ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพชีวิตและส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ อบต.บ้านเดื่อ