องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเดื่อ อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย : www.bandua.go.th
 
 
 


โครงการ"เปลี่ยนชุมชน เป็นห้องประชุมในที่ราชพัสดุ"


วันที่ 26 ธ.ค. 2562 อบต.บ้านเดื่อ จัดโครงการ"เปลี่ยนชุมชน เป็นห้องประชุมในที่ราชพัสดุ" ต.บ้านเดื่อ อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย