องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเดื่อ อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย : www.bandua.go.th

 
 
 
เลือกตั้งนายกอบต.บ้านเดื่อ
 
เลือกตั้งนายก อบต
 
เลือกตั้งนายกอบต.บ้านเดื่อ
 
ตามรอยพระราชา