องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเดื่อ อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย : www.bandua.go.th

 
 
ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ


รายงานสถิติเรื่องการร้องเรียนการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (รอบ 6 เดือน) แรก

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

รายงานสถิติเรื่องการร้องเรียนการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (รอบ 6 เดือน) แรก
 
    วันที่ลงข่าว
: 8 เม.ย. 2566
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ