องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเดื่อ อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย : www.bandua.go.th

 
 
นโยบายการบริหารงานทรัพยากรบุคคล


แผนพัฒนาบุคลากร ปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566

    รายละเอียดข่าว

แผนพัฒนาบุคลากรประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566    เอกสารประกอบ

แผนพัฒนาบุคลากร ปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566
 
    วันที่ลงข่าว
: 28 เม.ย. 2564
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ