องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเดื่อ อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย : www.bandua.go.th

 
 
ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ข้อมูลทั้งหมด 3 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่นและประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น [ 22 เม.ย. 2566 ]46
2 ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น [ 20 เม.ย. 2566 ]54
3 ประมวลจริตธรรมของข้าราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเดื่อ ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 12 เม.ย. 2566 ]57