องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเดื่อ อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย : www.bandua.go.th

 
 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
ข้อมูลทั้งหมด 22 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 คู่มือการดำเนินการเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ อบต.บ้านเดื่อ [ 21 เม.ย. 2566 ]15
2 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2565 รอบ 12 เดือน [ 11 เม.ย. 2566 ]14
3 รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต เพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส่ ประจำปี พ.ศ.2566 (รอบ 6 ดือนแรก) [ 8 เม.ย. 2566 ]15
4 รายงานสถิติเรื่องการร้องเรียนการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (รอบ 6 เดือน) แรก [ 8 เม.ย. 2566 ]13
5 แผนปฏิบัติการป้องการการทุจริต เพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส ปี 2566-2570 [ 22 ก.พ. 2566 ]19
6 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 12 เดือน ปี 2565 [ 22 ก.พ. 2566 ]16
7 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน ปี 2565 [ 27 เม.ย. 2565 ]80
8 รายงานผลการดำเนินงานการป้องกันทุจริตประจำปี 2564 รอบ 12 เดือน [ 27 เม.ย. 2565 ]87
9 แผนปฏิบัติราชการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2562-2565) [ 25 เม.ย. 2565 ]79
10 ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ ในการดำเนินการป้องกันการทุจริต [ 25 เม.ย. 2565 ]87
11 รายงานสถิติเรื่องการร้องเรียนการทุจริต [ 22 เม.ย. 2565 ]81
12 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562-2564 [ 29 เม.ย. 2564 ]175
13 บัญชีแผนปฏิบัติการป้องการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562-2564 [ 29 เม.ย. 2564 ]169
14 แบบประเมินตนเอง [ 29 เม.ย. 2564 ]168
15 ข้อมูลแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตจากระบบ e-PlanNACC [ 29 เม.ย. 2564 ]169
16 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน [ 29 เม.ย. 2564 ]176
17 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน [ 29 เม.ย. 2564 ]163
18 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน [ 29 เม.ย. 2564 ]169
19 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี [ 29 เม.ย. 2564 ]169
20 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2563 รอบ 12 เดือน [ 29 เม.ย. 2564 ]170
 
หน้า 1|2