องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเดื่อ อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย : www.bandua.go.th

 
 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
ข้อมูลทั้งหมด 24 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต เพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเดื่อ [ 20 มิ.ย. 2566 ]47
2 คำสั่ง แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต เพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเดื่อ [ 20 มิ.ย. 2566 ]41
3 คู่มือการดำเนินการเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ อบต.บ้านเดื่อ [ 21 เม.ย. 2566 ]50
4 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2565 รอบ 12 เดือน [ 11 เม.ย. 2566 ]54
5 รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต เพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส่ ประจำปี พ.ศ.2566 (รอบ 6 ดือนแรก) [ 8 เม.ย. 2566 ]55
6 รายงานสถิติเรื่องการร้องเรียนการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (รอบ 6 เดือน) แรก [ 8 เม.ย. 2566 ]52
7 แผนปฏิบัติการป้องการการทุจริต เพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส ปี 2566-2570 [ 22 ก.พ. 2566 ]60
8 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 12 เดือน ปี 2565 [ 22 ก.พ. 2566 ]54
9 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน ปี 2565 [ 27 เม.ย. 2565 ]117
10 รายงานผลการดำเนินงานการป้องกันทุจริตประจำปี 2564 รอบ 12 เดือน [ 27 เม.ย. 2565 ]125
11 แผนปฏิบัติราชการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2562-2565) [ 25 เม.ย. 2565 ]115
12 ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ ในการดำเนินการป้องกันการทุจริต [ 25 เม.ย. 2565 ]124
13 รายงานสถิติเรื่องการร้องเรียนการทุจริต [ 22 เม.ย. 2565 ]118
14 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562-2564 [ 29 เม.ย. 2564 ]212
15 บัญชีแผนปฏิบัติการป้องการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562-2564 [ 29 เม.ย. 2564 ]204
16 แบบประเมินตนเอง [ 29 เม.ย. 2564 ]205
17 ข้อมูลแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตจากระบบ e-PlanNACC [ 29 เม.ย. 2564 ]209
18 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน [ 29 เม.ย. 2564 ]215
19 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน [ 29 เม.ย. 2564 ]200
20 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน [ 29 เม.ย. 2564 ]204
 
หน้า 1|2