องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเดื่อ อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย : www.bandua.go.th

 
 
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่ง ใสภายในหน่วยงาน
ข้อมูลทั้งหมด 3 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 21 เม.ย. 2566 ]24
2 คำสั่ง รายงานผลการดำเนินการตามมาตราการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่อยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 11 เม.ย. 2566 ]35
3 รายงานผลการดาเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 22 เม.ย. 2564 ]152