องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเดื่อ อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย : www.bandua.go.th

 
 
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
ข้อมูลทั้งหมด 5 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศเจตนารมณ์ "สุจริต โปร่งใส องค์การบริหารส่วนตำบบลบ้านเดื่อใสสะอาด 2566" [ 22 ก.พ. 2566 ]40
2 นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Poliy) [ 25 เม.ย. 2565 ]107
3 ประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านเดื่อ เรื่อง มาตรการ เพื่อพัฒนาหน่วยงานให้มีคุณธรรม และความโปร่งใส ตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ [ 30 เม.ย. 2564 ]189
4 ประกาศมาตรการเพื่อพัฒนาหน่วยงานให้มีคุณธรรมฯ ปี 2564 [ 22 เม.ย. 2564 ]193
5 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเดื่อ เรื่อง เจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น [ 22 เม.ย. 2564 ]193