องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเดื่อ อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย : www.bandua.go.th

 
 
การเปิดโอกาศให้เกิดการมีส่วนร่วม
ข้อมูลทั้งหมด 7 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานผลการประชุมพิจารณารายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัมนาท้องถิ่น [ 9 ธ.ค. 2565 ]22
2 รายงานผลการประชุมพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 27 ต.ค. 2565 ]19
3 รายงานผลการประชุมพิจารณากำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแพนพัฒนาท้องถิ่น [ 27 ต.ค. 2565 ]8
4 รายงานผลการประชุมจัดทำร่างแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 19 ต.ค. 2565 ]23
5 การประชุมคณะกรรมการพัฒนา อบต.บ้านเดื่อ [ 22 เม.ย. 2565 ]71
6 การเปิดโอกาศให้เกิดการมีส่วนร่วม [ 28 เม.ย. 2564 ]192
7 การประชุมซักซ้อมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น [ 28 เม.ย. 2564 ]180