องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเดื่อ อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย : www.bandua.go.th

 
 
คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
ข้อมูลทั้งหมด 10 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แนวทางการลงทะเบียนขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ สำหรับเจ้าหน้าที่ [ 26 เม.ย. 2567 ]6
2 คู่มือปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 [ 25 เม.ย. 2567 ]6
3 คู่มือประชาชนสำหรับการรับรู้ข่าวสารแบะการมีส่วนร่วม [ 25 เม.ย. 2567 ]4
4 คู่มือแนวทางการบริหารจัดการสถานสงเคราะห์ [ 25 เม.ย. 2567 ]6
5 คู่มือการปฏิบัติงานองค์กรปกครองส่วนท้อง [ 25 เม.ย. 2567 ]6
6 คู่มือการปฏิบัติงานเรื่องร้องทุกข์ / ร้องเรียน [ 25 เม.ย. 2567 ]5
7 คู่มือ หนังสือสั่งการเกี่ยวกับการดําเนินการ เรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียน และขอความเป็นธรรม [ 25 เม.ย. 2567 ]3
8 แนวทางปฏิบัติการจัดการ รับเรื่องราวร้องเรียนทุจริต/แจ้งเบาะแส ด้านการทุจริต และ ประพฤฒิมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 25 เม.ย. 2567 ]4
9 คู่มือการปฏิบัติงาน เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย [ 25 เม.ย. 2567 ]5
10 แนวทางการลงทะเบียนขอรับเงินเบี้ยความพิการ [ 25 เม.ย. 2567 ]10