องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเดื่อ อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย : www.bandua.go.th

 
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น
ข้อมูลทั้งหมด 14 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แก้ไขครั้งที่ 1/2565 [ 21 พ.ย. 2565 ]16
2 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2565 [ 17 พ.ย. 2565 ]36
3 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3/2565 [ 20 พ.ค. 2565 ]26
4 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2565 [ 20 พ.ค. 2565 ]25
5 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) [ 11 มี.ค. 2565 ]227
6 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2564 [ 10 มี.ค. 2565 ]110
7 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แก้ไข ครั้งที่ 1/2564 [ 10 มี.ค. 2565 ]102
8 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.256-2565) ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเดื่อ [ 28 เม.ย. 2564 ]262
9 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) [ 22 พ.ค. 2563 ]259
10 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) [ 22 พ.ค. 2563 ]275
11 ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปฯ 2561-2565 [ 22 พ.ค. 2563 ]288
12 ส่วนที่ 2 ยุทธศาสตร์ อปท. 2561-2565 [ 22 พ.ค. 2563 ]256
13 ส่วนที่ 3 การนำแผนพัฒนาไปสู่การปฏิบัติ [ 22 พ.ค. 2563 ]262
14 ส่วนที่ 4 การติดตามและประเมินผล [ 22 พ.ค. 2563 ]235